EPİK SİGORTA'DA DASK

  17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Sigorta Kurumu kapsamında olan ve 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan “DASK” ürünü; deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sağlar.

  Dask Sigorta Primleri Üç Kriter Doğrultusunda Belirlenir
 • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
 • Binanın yapı tarzı
 • Meskenin brüt yüzölçümü
 • Dask sigorta priminizi hesaplamak için tıklayınız
 • Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.
 • Limitler ve teminatlar DASK kurumu tarafından belirlenmektedir.
 • Deprem
 • Deprem sonucu yangın
 • Deprem sonucu infilak
 • Deprem sonucu yer kayması